Detail aktuality

Informace o rušení poboček České pošty

Vážení spoluobčané,

jistě jste zaznamenali v poslední době ve sdělovacích prostředcích řešení tématu České Pošty, zejména její transformace.

To, co rezonuje v prostoru nejvíce, je chystaná redukce poboček. V rámci informační otevřenosti Vám tedy poskytuji citaci z dopisu 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Mgr. Bc. Víta Rakušana, která do jisté míry odpovídá na otázku, zda dojde či nedojde ke zrušení pobočky České pošty právě u nás v Raspenavě.

„To, co Vás nepochybně aktuálně zajímá nejvíc, je chystaná redukce poboček. Rozumím tomu, že je to věc nepříjemná. Za zásadní ale považuji to, že poštovní služby zůstanou i poté, co Česká pošta některé pobočky zavře, dostupné ve všech obcích a městech, kde dnes Česká pošta působí. Pošta nebude rušit pobočku tam, kde má v tuto chvíli pouze jednu.“

Z tohoto vyjádření lze usoudit, že jelikož nyní zde pobočku České pošty máme a je jedinou pobočkou v našem městě, měla by se zde nyní udržet. Nicméně rovněž platí, že seznam rušených poboček k dispozici nemáme. Situaci dále sledujeme.

Mgr. Josef Málek, starosta