Detail aktuality

Informace o řešení škod způsobených povodní 6/2020

Na základě požadavku povodňového orgánu města se dne 24. 6. 2020 dostavil zástupce správce toku, aby se obeznámil se stavem koryta toku po povodni (20. 6. 2020). Dne 1. 7. 2020 proběhla prohlídka toku za účasti zástupce města a zástupců správce toku. Z této prohlídky byl pořízen protokol o způsobených škodách, který zahrnuje požadavek města Raspenavy na jejich odstranění. Město Raspenava požaduje nejen vyčištění toku, prořezání či odstranění dřevin ale i provedení oprav břehových zdí a břehů. Stanovisko Povodí Labe zveřejníme po jeho obdržení.

Odhad škod způsobených povodní dne 20. 6. 2020:

  1. Škody na obecním majetku - 5,5 mil. Kč (komunikace, krajnice komunikací, břehové zdi, vybavení kotelen)

       b. Škody na majetku obyvatel města – 3 mil. Kč (vybavení bytů, podlahy, ploty, zahrady)