Detail aktuality

INFORMACE O DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ FYZICKÝM OSOBÁM NA ADRESU OHLAŠOVNY

INFORMACE O DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

 

 

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Fučíkova 421, Raspenava.

Městský úřad Raspenava informuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu Fučíkova 421, Raspenava, se ukládají na podatelně Městského úřadu Raspenava.

V této souvislosti upozorňujeme, že Městský úřad Raspenava umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoli již zásilky samotné. Městský úřad Raspenava není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu Fučíkova 421, Raspenava, jsou ukládány u pobočky České pošty  v Raspenavě, Fučíkova 646.

Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění ,,odnosu“ nebo ,,dosílky“ na poště, zřízení P.O.BOXU na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně).

 

Informační leták MV ČR – "Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?" - Ke stažení ZDE.