Detail aktuality

Finanční úřad pro Liberecký kraj Územní pracoviště ve Frýdlantu informuje

V návaznosti na  pokračující dočasné uzavření  územních pracovišť v optimalizovaném režimu, tj. i Územního pracoviště ve Frýdlantu,  budou  po dohodě s Městským úřadem ve Frýdlantu umístěny od 22.3.2021 do 3.5.2021  ve dnech pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00  na MÚ ve Frýdlantu, v Turistickém informačním centru sběrné boxy Finančního úřadu pro Liberecký kraj. Daňová veřejnost  může učinit listinná podání vhozením do tohoto sběrného boxu. Nadále je upřednostňována elektronická komunikace a forma podání.

Informace FÚ sběrný box