Detail aktuality

Anděl strážný

Informace pro osaměle žijící seniory i jejich děti

Anděl Strážný hlídá bezpečí a zdraví 24 hodin denně

 

Jak umožnit a zpříjemnit život seniorů co nejdéle ve známém, tedy domácím prostředí? Když jsou dva, mohou si pomoci, horší je situace seniorů osamělých. Přijde krizová situace – zhoršení zdravotního stavu, dezorientace, fyzické napadení na ulici apod. Jednou z nejobávanějších situací u seniorů bývá pád, následná bezmoc, někdy i bolest. Minimálně jednou ročně jich upadne 30% a s věkem riziko stoupá.

Nabízíme jednoduchý a moderní způsob ochrany zdraví a bezpečí – tísňovou péči.

  • Klient nosí na ruce monitorovací zařízení, které je napojeno na dispečink Anděla Strážného.
  • Při stisknutí SOS tlačítka (v případě pádu automaticky) zařízení lokalizuje polohu systémem GPS a spojí se s dispečinkem, který vyhodnotí situaci a vyšle na místo potřebnou pomoc – kontaktní osobu, výjezdovou službu, záchrannou službu nebo hasiče či policii.
  • Nezbytnou pomoc tedy dokážeme zajistit okamžitě a kdekoli.

Monitorovací zařízení s detekcí pádu zapůjčujeme jako jediní v ČR bezplatně.

Chcete vyzkoušet službu tísňové péče na jeden měsíc zdarma?
Volejte 603 563 060 nebo pište na poptavka@andelstrazny.eu.
Více informací najdete také na Anděl Strážný - dispečink tísňová péčeAnděl Strážný - tísňová péče, SOS tlačítko 1Anděl Strážný - tísňová péče, SOS tlačítko 2