Detail aktuality

2. veřejné zasedání zastupitelstva města

Městský znak_POUŽITO

MĚSTO RASPENAVA

Starosta svolává 2. veřejné zasedání zastupitelstva města,
které se uskuteční ve středu dne 31. května 2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Raspenavě.
Program:
1. Úvod, včetně zprávy o plnění usnesení z 1. VZZM v roce 2023
2. Převody nemovitostí
3. Projekt „Znovu použitelné kelímky pro Mikroregion Frýdlantsko“
4. Zprávy finančního a kontrolního výboru
5. Rozpočtová opatření
6. Hospodaření města za rok 2022 a účetní závěrka za účetní období roku 2022
7. Diskuze a závěr


Mgr. Josef Málek, starosta