Detail

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko Číslo smlouvy: DSO 11/2020 - Člověk v tísni, o. p. s. 

calendar 07.07.2020

DSO - Mikroregion Frýdlantsko