Detail

Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a výzva k uplatnění připomínek

calendar 02.06.2021

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod