Detail

Sbírka zákonů ČR - usnesení vlády ČR k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravtoních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti - ze dne 5. 3. 2021 částka 45

calendar 08.03.2021

Vláda ČR