Detail

Stanovisko k návrhu koncepce "Aktualizace PRVKÚ Frýdlantska"

calendar 13.10.2021

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a intergrované prevence