Detail

Oznámení konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nové Město p/S, včetně vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem pořizování

calendar 12.06.2024

Městský úřad Nové Město pod Smrkem