Detail

Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace k 1. 2. 2020

calendar 06.03.2020

Úřad pro  zastupování státu ve věcech majetkových