Detail aktuality

ZŠ informuje - Osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole

Vážení rodiče,

od 8. června 2020 je opět možná osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Předpokládáme, že vzdělávací aktivity budou probíhat 2 dny v týdnu (předběžně pondělí a středa v rozsahu přibližně 4 vyučovacích hodin) a budou zaměřeny na konzultace, setkání se spolužáky a učiteli, socializační aktivity, objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020. I když dítě bude navštěvovat školu, bude dál pracovat na zadaných úkolech vzdělávání na dálku jako doposud.

- Docházka dětí do školy je dobrovolná a nenahrazuje výuku na dálku.
- Výukové aktivity budou organizovány ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků.
- O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy, složení skupin není neměnné.
- Každý žák musí být vybaven nejméně dvěma rouškami a nejméně jedním sáčkem na roušky.
- Pro žáky nebude možnost zajištění oběda ve školní jídelně.
- Příchod do školy pro žáky 2. stupně ZŠ je v 7:45 - 8:00 hod.

Pokud budete mít zájem o docházku Vašeho dítěte od 8. 6. 2020 zájem, můžete nás kontaktovat přes Školu na dlani, telefonicky: 777 977 657; e-mailem: skola@skolaraspenava.net


Při prvním vstupu do školy musí dítě předložit podepsané čestné prohlášení (o neexistenci příznaků virového onemocnění) a seznámit se s vymezením osob s rizikovými faktory. (je ke stažení zde)

Podrobnější informace o výukových aktivitách žáků 2. stupně ZŠ jsou zde.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Petr Chvojka

ředitel školy