Detail aktuality

Znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,

  • provoz mateřské školy bude za zpřísněných hygienických opatření(ch) vyplývajících z doporučení MŠMT zahájen v pondělí 18. 5. 2020 v 6:00 hodin.
  • V první den nástupu dítěte do mateřské školy je nutné odevzdat vyplněné čestné prohlášení a seznámit se s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
  • Formulář si můžete vyzvednout v kuchyni mateřské školy od 11.5. 2020 do 15. 5. 2020 vždy od 8:00 hodin do 11:00 hodin. Lze si jej také stáhnout z webových stránek školy.
  • Do mateřské školy nebude ráno přijato dítě s příznaky infekce horních cest dýchacích (kašel, zvýšená teplota, rýma)
  • Dbejte, prosím, pokynů týkající se vodění a vyzvedávání dětí do a z mateřské školy.
  • Podrobnější informace najdete v přiloženém dokumentu.