Detail aktuality

VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Zpráva č. 000400
Odesláno: 31.10.2020 07:07:21
Územní platnost: ORP Frýdlant


Výskyt jevu
Povodňové ohrožení
Extrémní st. nebezpečí
31.10. 07:30  –  31.10. 10:30
Popis: V nejbližší době očekáváme dosažení 3. SPA na Smědé v profilu Višňová.
Doporučení: Povodně. Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti, komunikace, může omezit lidskou činnost a působit škody v krajině a na majetku. Snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost dopadů povodně. Některé silnice a mosty mohou být uzavřeny. Parkovat vozidla na výše položených místech. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí a jízdy autem přes povodňovou vodu. Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou být kontaminovány. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.Krajské operační a informační středisko
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
tel: 950 471 100