Detail aktuality

Ustavující zasedání zastupitelstva města

calendar 19.10.2022

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města, konaného dne 19. 10. 2022 v zasedací

místnosti Městského úřadu v Raspenavě,

byl starostou města zvolen Mgr. Josef Málek,

místostarostou města byl zvolen pan Jaromír Hanzl,

ostatními členy rady města byli zvoleni 

Mgr. Jan Málek, paní Hana Vilímová a pan Libor Wolf.