Detail aktuality

Ustavující zasedaní zastupitelstva města

calendar 19.10.2022

Městský znak_POUŽITO

MĚSTO RASPENAVA

 

Starosta svolává ustavující zasedání zastupitelstva města,

které se uskuteční ve středu dne 19. října 2022 v 17.00 hodin v zasedací místnosti 

 Městského úřadu v Raspenavě

             

Program:

Složení slibu členů zastupitelstva

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady města

Zřízení finančního a kontrolního výboru / Stanovení platů neuvolněným zastupitelům

Pověření zástupce města zastupováním města na valných hromadách

Frýdlantské vodárenské společnosti a. s.

Navržení zástupce do Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

Navržení zástupce města zastupováním města v DSO Mikroregion Frýdlantsko

 

 

 

Pavel Lžičař, starosta