Detail aktuality

Sbírka na pomoc válečným uprchlíkům z území Ukrajiny

Vážení spoluobčané, dámy, pánové,

v březnu roku 2022 byla městem Raspenava vyhlášena sbírka, jejíž cílem je shromažďování peněžních prostředků, které jsou využívány k úhradě potřeb válečných uprchlíků z území Ukrajiny ubytovaných v Raspenavě. Z uvedené sbírky jsou hrazeny náklady k zajištění základních životních potřeb, léky, školní potřeby, drogistické zboží a další. Děkujeme všem, kteří do současné doby přispěli. Finance z této sbírky neodtékají mimo Raspenavu, slouží pouze uvedenému účelu a jsou vybírány pouze ve prospěch osob ubytovaných v Raspenavě.  Sbírka se koná na dobu neurčitou, přispět je možné kdykoliv.

V případě finančních darů si dárce (fyzická osoba) může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. Někteří naši občané si tak díky svému příspěvku mohou snížit daňový základ při blížícím se vyúčtování. Pro tento účel je třeba požádat o „doklad o daru“ na mailové adrese: ivana.sykorova@raspenava.cz   

Přispívat lze i nadále na zvláštní bankovní účet č. 50032-984937399/0800.