Detail aktuality

Přítomnost žáků na 1. stupni ZŠ

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně základních školy ve škole.

 • Docházka dětí ve škole je dobrovolná a výuka na dálku bude probíhat i nadále.
 • Výukové aktivity budou organizovány ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků.
 • Skupiny žáků mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Vzhledem k tomu nemůžeme zaručit, že ke skupině s Vaším dítětem bude přidělena jeho třídní paní učitelka.
 • Složení skupin je neměnné, o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Každý žák musí být vybaven nejméně dvěma rouškami a nejméně jedním sáčkem na roušky.
 • Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část.
  • Dopolední část zajišťuje vzdělávání žáků v obsahu, který realizujeme na dálku;
  • Odpolední část vychází z činnosti školní družiny a je určena pouze pro žáky přihlášené do školní družiny a je podmíněna účastí na dopolední části.
  • Ranní družina není poskytována.
  • Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
  • Pro žáky bude možnost zajištění oběda ve školní jídelně.

Pokud budete mít zájem o docházku Vašeho dítěte od 25. 5. 2020 zájem je třeba:

Děkuji za spolupráci.

 

Mgr. Petr Chvojka