Detail aktuality

Oslavy 100 let státu v Raspenavě

I v našem městě jsme si připomněli významné výročí související s 28. říjnem roku 1918 – vznik samostatného Československého státu. Ve spolupráci města Raspenava a Československé obce legionářské Jednoty Liberec došlo k vysazení „stromu svobody“ u Smědavské Rychty. V úvodu akce přivítal přítomné občany i malé občánky Raspenavy starosta města pan Pavel Lžičař a připomněl klíčové části projevu T. G. Masaryka z výše uvedeného dne i z prvního výročí vzniku státu. Dále došlo k předání významného ocenění občanovi města panu Josefu Hrdinovi, který obdržel medaili za zásluhy pro město za svou dlouholetou činnost pro město Raspenava a v neposlední řadě pohovořil zástupce Československé obce legionářské Jednoty Liberec pan Josef Kubeš krátce na téma „vlastenectví“. Součástí akce bylo i vystoupení raspenavských dětí s písní Ach synku, synku, oblíbenou písní T. G. Masaryka. Po jejich vystoupení vyzval pan starosta Lžičař přítomné zastupitele města, zpívající děti i ostatní přítomné k podílu na vysazení „stromu svobody“. Ačkoliv akci provázelo nepříliš vlídné počasí, probíhala ve velice příjemné atmosféře. Ukončena byla slavnostní salvou, kterou provedli zástupci Československé obce legionářské Jednoty Liberec. Akce se zúčastnili i uniformovaní zástupci SDH Raspenava.