Detail aktuality

Jednání krizového štábu ve Frýdlantě

calendar 20.06.2020

V 16.30 hodin proběhl krizový štáb ORP Frýdlant. Došlo ke zhodnocení celé situace a činnosti jednotek požární ochrany a dobrovolníků na celém území ORP. Na území města Raspenavy probíhaly záchranné práce od časných ranních hodin (5:50) až do této doby, kdy hasiči města ještě odstraňovali překážky ve vodního toku. V obci bylo zasaženo přibližně 100 objektů. Proběhla také evakuace 4 obyvatel z nejvíce ohrožených domů.

V úpravně vody v Bílém Potoce došlo vlivem povodně k poruše a pravděpodobně mezi 18. a 19. hodinou dojde k přerušení dodávek pitné vody pro obce Bílý Potok, Lázně Libverda a Raspenavu.

Tento nepříznivý stav bude dočasně řešen umístěním stacionárních cisteren s pitnou vodou na území města. V současné době došlo k razantnímu snížení hladiny řeky. Situace se postupně zlepšuje. Hasiči budou v pohotovosti celou noc. V případě potřeby se obracejte přímo na starostu nebo místostarostu města