Detail aktuality

Hasiči Raspenava - trochu statistiky

Tento příspěvek nemá sloužit k tomu, aby poukazoval na to, že jsou naši hasiči dostatečně využiti, případně využiti nejsou. Jedná se o zpětnou vazbu, jakousi rychlou a jednoduchou informaci občanům našeho města a blízkému okolí, ze které je možné vidět část činnosti našich městských dobrovolných hasičů, část zásahovou. Jedná se skutečně pouze jen o část činnosti, dále se totiž naši hasiči věnují teoretické odborné přípravě, praktickému výcviku, údržbě budovy, údržbě a opravám zásahových automobilů a celé řady technických prostředků (pracovní nářadí, vybavení), …

Pro někoho je v rámci zásahové činnosti jednotky požární ochrany magická 20, jinde 50, 100, 200, … Naši hasiči v roce 2022 dosáhli z prohledu počtu událostí na číslo 107. Tolikrát za účelem výjezdu v roce 2022 odbíhali naši hasiči ze svého zaměstnání nebo od svých rodin. Je nutné říci, že rok 2022 byl vysoce nadprůměrný. Zajímavý v porovnání s předchozími roky je počet požárů na území našeho města v roce 2022, kdy podstatně více hořelo. Naopak jsme byli v roce 2022 ušetřeni komplikací se stoupající vodou v říčce Smědé a navazujícími škodami. V roce 2022 naši hasiči nejčastěji zasahovali v měsíci červenci a statisticky nejvíce zasahovali z pohledu dne v týdnu ve čtvrtek. Naopak nejnižší zásahovou činnost přinesl listopad a nejklidnějším dnem v týdnu by mohla být označena sobota. Například u dopravních nehod strávili naši hasiči v součtu 22 hodin a 17 minut, u požárů pak 67 hodin a 28 minut. Více viz přílohy. 

dle místaDle typudle typu a místavýjezdy v letech 2019-2020 dle typuvýjezdy v letech 2019-2020 dle typu