Detail aktuality

Oznámení o Zápisu k předškolnímu vzdělávání - aktualizace

Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace
Zápis je rozdělen
do dvou fází.
• fáze: Vydávání dokumentů
• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
• Přihláška k zápisu do mateřské školy
Výše uvedené dokumenty si můžete vyzvednout
v budově Mateřské školy, Luhová 160, Raspenava.
• Fáze: Sběr dokumentů
v
budově mateřské školy.
Odevzdáte:
• Vyplněné a podepsané dokumenty
• Rodný list dítěte - kopii
Dne 17. 5. 2021
o 10:00 do 15:00 hodin se můžete v budově
mateřské školy vyjádřit k podkladům řízení před vydáním
rozhodnutí.
Ve dnech 1
8 . 5. 2021 19. 5. 2021 budou vydána Rozhodnutí
o přijetí/nepřijetí. Poté budete telefonicky kontaktováni k
domluvení
termínu schůzky a podepsání rozhodnutí.
Těšíme se brzy na viděnou!

Připomínáme, že předškoní vzdělávání je povinné pro všechny děti narozené v době od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016!

Zápis MŠ nový


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace, budou přijímány děti v tomto pořadí:
1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy.
2. Dítě s trvalým pobytem (v případě cizinců dítě s místem pobytu) ve školském obvodu spádové mateřské školy, které k 31. 8. 2021 dovrší čtvrtého roku věku.
3. Dítě s trvalým pobytem v obci Raspenava, které dovrší k 31. 8. 2021 třetího roku věku.
4. Dítě s trvalým pobytem mimo obec Raspenava, které dovrší k 31. 8. 2021 třetího roku věku.
V rámci jednotlivých kritérií budou děti přijaty dle data narození, a to od věkově starších.
Školský obvod spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace, tvoří území obce Raspenava.
V Raspenavě dne 4. března 2021
Mgr. Petr Chvojka
ředitel školy.

Kritéria MŠ