Detail aktuality

Informativní rozbor pitné vody

Tel.: 245 015 015 - Po- Pá 8:00 - 17:00 hod. - info@zuusti.cz - www.zuusti.cz

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361

AKCE: INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
TRVÁNÍ: 1. 3. - 26. 5. 2023
URČENO: pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
k zásobování domácností pitnou vodou
Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
v platném znění, dle přílohy č. 5, tabulky A z kráceného rozboru:
· Escherichia coli
· Enterokoky (Intestinální enterokoky)
· Amonné ionty
· Dusičnany
· Dusitany
· TOC
· pH
· Železo
· Tvrdost (Ca+Mg)
Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti Zdravotního ústavu.
CENA: 870,- Kč s DPH (719,- Kč bez DPH)
Cena zahrnuje provedení rozboru a vyhotovení akreditovaného protokolu o
zkoušce včetně hodnocení výsledků a jeho zaslání e-mailem.
Nejbližší pracoviště ZÚ včetně provozních hodin najdete na www.zuusti.cz
nebo volejte naši zákaznickou linku 245 015 015.
Jsme Vám k dispozici v 9 krajích ČR.